Bệnh trĩ nội

No image
Bệnh trĩ nội độ 3Bệnh trĩ nội độ 3
Trĩ nội độ 2 được coi là cấp độ bệnh trĩ nhẹ
Đại tiện ra máu - dấu hiệu sớm của bệnh trĩ nội