Táo bón

Cốm Pubokid Gold trị táo bón trẻ em
Bạn biết chưa: Nguyên nhân gây mụn cũng có thể là do táo bón
Sữa công thức cũng khiến trẻ sơ sinh bị táo bón