Địa chỉ khám chữa bệnh

Địa chỉ khám chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất?
Xin hỏi địa chỉ Bác sĩ Hương chữa bệnh trĩ ở Hà Nội?