Địa chỉ khám chữa bệnh

Bị đi ngoài ra máu khám chữa ở đâu thì tốt?
Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương
Viện Y dược học Dân tộc